#
#
slaajd
NATURA, SZTUKA, PIĘKNO

slajder1
CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
warsztaty ekologiczne na terenie MOB
SLAJD NR 3
NARODOWA KOLEKCJA
ŻURAWEK 
Aktualności

WIOSENNE SPACERY PO OGRODZIE
26.03.2020

Wiosna i budząca się do życia przyroda z pewnością zachęcają nas do aktywności. Ponieważ aktualna trudna sytuacja zmusza nas do pozostania w domu, proponujemy Państwu kilka spacerów po naszym Ogrodzie w towrzystwie przewodnika :)

WIOSNA TUŻ, TUŻ...
19.03.2020

A wiosna przyszło pieszo - Już kwiaty z nią się śpieszą, Już trawy przed nią rosną I szumią: „Witaj wiosno!”. Jan Brzechwa "Przyjście wiosny"

CITES
24.02.2020

Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu przy współpracy z Areną Zabrze przygotowuje kolejne wydarzenie edukacyjne. Tym razem prelekcja pt. "CITES - czyli jak legalnie przywieźć pamiatkę przyrodniczą z zagranicy?" przybliży uczniom zabrzańskich szkół tematykę ochrony bioróżnorodności przyrodniczej z...